Správa nemovitostí

Komplexní administrativní a stavebně technická správa, poradenská činnost

Rekonstrukce a výstavba

Výstavba a kompletní rekonstrukce bytů a rodinných domů na klíč

Projektové práce

Výstavba a rekonstrukce bytových a rodinných domů, administrativních budov a další

Stavební dozor

Kontrolní technická, ekonomická a poradenská činnost na stavební zakázce

Stavební dozor

                    Práce stavebního dozoru je zaměřena především pro investory, kteří plánují kontrolní stavební a ekonomickou činnost na svém stavebním díle nebo zakázce stavebně odborným a autorizovaným dohledem.

Stavební dozor nad prováděním stavebního díla je zaměřen zejména na tyto činnosti:

 

Autorizovaný stavební dozor vašeho stavebního díla

Právě Vám, našim zákazníkům se v první řadě staráme, aby váš výběr bytu, rodinného domu nebo i jiné nemovitosti byl především podle vašich představ, tužeb a snů. Poskytujeme vám poradenství a zejména pomoc při výběru vhodného stavebního pozemku, dodavatele jak již od samotných projektových prací, zajišťování inženýrské činnosti pro stavební povolení, přes samotnou výstavbu až po zdárně provedenou kolaudaci vašeho stavebního díla. Může se například jednat o výstavbu nového bytu nebo rodinného domu, rozestavěného bytu nebo rodinného domu nebo i úplnou rekonstrukci již nevyhovujícího stávajícího stavu bytu nebo rodinného domu. Samozřejmě se může jednat i o jinou nemovitost. Z praxe a našich zkušeností můžeme potvrdit, že cenový výběr referenčních dodavatelů dokážeme našim obchodním jednáním výrazně zlevnit. Výběrová řízení na dodávku prací nebo materiálů, ať již samotných řemeslníků a živnostníků nebo menších firem a společností až po velké dodavatelské akciové společnosti a obchodníky umíme vám, našemu investorovi vhodnou obchodní činností zlevnit v řádu o 15% až 30%, v některých případech i více. Rozumíme vhodné stavební technologii i technologii stavebních prací, dokážeme posoudit, zda daný výrobek, materiál nebo pracovní činnost je adekvátní kvalitou i tržními cenami a dokážeme s profesionálním přístupem se všemi stavebními dodavateli a prodejci vyjednat velice výhodné cenové podmínky pro vás, naše investory. Ať se již rozhodnete pro stavbu na klíč nebo budou stavební práce postupovat po etapách řemeslně jednotlivě a i například některé stavební práce svépomocí, nic pro nás neznamená překážku, se kterou si nedokážeme poradit. Technologie a správný, funkční stav vaší stavby zaručeně ohlídáme. Uvědomujeme si také, že peníze vás, našich investorů a zákazníků jsou, jak se s oblibou říká, „až na prvním místě“. Proto je pro vás, naší snahou všechny vaše stavby ohlídat v co nejvyšší technologické a stavební kvalitě s co možná nejnižšími finančními náklady. Také dohlížíme na správně sestavené smlouvy o dílo s jednotlivými dodavateli s výhodnými záručními a reklamačními podmínkami. Kontrolujeme dílčí provedené stavební práce v návaznosti na fakturaci dle skutečně provedených prací za období. Dokážeme s přehledem odhalit méněpráce, které si žádný stavební dodavatel svévolně neodpočítává, z jeho předem stanovené ceny a dokážeme případné vícepráce nastavit do investorem přijatelné cenové hladiny.

Nepodceňujte jednotlivá výběrová řízení, nepodceňujte práci autorizovaného stavebního dozoru jak technicky, tak i ekonomicky. V konečném součtu vám ušetříme značnou část vašich financí i vrásek a starostí s nekvalitně odvedeným stavebním dílem. Po konečné úspěšné kolaudaci stavebního díla jsou pro nás nejlepším výsledkem naši spokojení zákazníci, kteří naše služby již v minulosti využívali a i nadále využívají. Spokojení zákazníci jsou pro nás tou nejlepší referencí.

Spolupracujte při vašich stavebních záměrech s našim autorizovaným stavebním dozorem a můžeme vám již nyní slíbit, že nebudete v samotném začátku, průběhu i po celkovém dokončení stavebního díla, litovat.