Správa nemovitostí

Komplexní administrativní a stavebně technická správa, poradenská činnost

Rekonstrukce a výstavba

Výstavba a kompletní rekonstrukce bytů a rodinných domů na klíč

Projektové práce

Výstavba a rekonstrukce bytových a rodinných domů, administrativních budov a další

Stavební dozor

Kontrolní technická, ekonomická a poradenská činnost na stavební zakázce

Správa nemovitostí

                    Zahájení činnosti komplexní správy a údržby nemovitostí bylo v roce 2002. Od této doby se aktivně doplňovaly vylepšení a realizovaly nápady pro co nejvíce efektivní správu a údržbu nemovitostí se zaměřením především na finančně ekonomickou a stavebně technickou část samotné správy s co nejjednodušší a pro zákazníka čitelnou administrativní dokumentací.

                    Za aktivní účasti zákazníka a s jeho konečným rozhodovacím slovem byly prováděny veškerá výběrová řízení nutná pro údržbu, chod, opravy a rekonstrukce dané nemovitosti.

Právní pomoc a poradenství členům společenství vlastníků jednotek i členům bytových družstev.

Komplexní správa zahrnuje poskytování těchto služeb:

ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA - ÚČETNÍ, EKONOMICKÁ A FINANČNÍ

 1. možnost kompletního vedení podvojného účetnictví domu, oddělené účtování na jednotlivé byty a nebytové prostory
 2. pravidelné kontroly faktur od dodavatelů energií a služeb
 3. zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 4. zpracování ročního vyúčtování služeb na jednotlivé byty a nebytové prostory
 5. zpracování přehledu o nákladech a výnosech „fondu oprav“
 6. evidence a porovnání nákladů a výdajů zákazníka
 7. předpis a inkaso nájemného včetně „fondu oprav“ a záloh za služby spojených s provozem domu a bytových jednotek
 8. evidence nájemníků a zpracování evidenčních listů
 9. stanovení záloh na služby spojených s provozem domu a bytových jednotek
 10. pravidelná měsíční kontrola plateb nájemníků
 11. pravidelná evidence a odečty měřidel ÚT, SV, TUV
 12. zhotovení nájemních smluv
 13. vedení evidence dlužníků, urgence nezaplacených plateb, vymáhání dluhů včetně úroků z prodlení
 14. sjednání pojištění nemovitostí v rámci rámcové pojistné smlouvy, která nabízí široké krytí pojistných rizik při výhodné ceně pojistného, vyřizování a likvidace pojistných událostí
 15. správa běžného účtu zákazníka s 24 hodinovým kontrolním přístupem zákazníka pro kontrolu finančních pohybů na účtu v internetbanking
 16. pomoc při zakládání bankovních účtů
 17. zajišťování úvěrů na přestavby a rekonstrukce objektů (REVIT)
 18. poradenství s platnou, aktuální legislativou SVJ
 19. samozřejmostí je pravidelná osobní a telefonická komunikace se zákazníkem s možností zasílání elektronickou poštou vyžádaných aktuálních souborů týkajících se správy a údržby dané nemovitosti

TECHNICKÁ SPRÁVA – stavebně technická a poradenská

 1. zajištění smluvních vztahů s dodavateli energií a služeb - dodávka tepla a teplé užitkové vody, vodné a stočné, elektrická energie, dodávka plynu do společných částí domů, výtah, STA, komunální odpad, pojištění a podobně
 2. pravidelný kontakt se zástupci nájemníků (členy SVJ a podobně)
 3. zajištění a evidence veškerých povinných periodických revizí
 4. zajišťování plnění právních předpisů o požární ochraně pro společné části domu
 5. zajišťování běžné údržby a provozu domu a bytových jednotek včetně technických zařízení a společných částí technických sítí
 6. zpracování návrhu plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací domu, včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci
 7. zajišťování rekonstrukcí a oprav společných částí domu včetně havarijní údržby na základě výběru dodavatele vlastníkem i možností dodávek prací správcem objektu – instalatérských a topenářských, elektrikářských, zámečnických, zednických, sklenářských, malířských a lakýrnických dle předem domluvených smluvních cen
 8. organizace a pomoc při výběrových řízeních na dodavatele: poptávky, výběrová řízení, návrhy smluv o dílo, protokolární předání bezvadného díla bez vad a nedodělků zákazníkovi
 9. příprava a provádění výběrových řízení s aktivní účastí zákazníka (členy výboru SVJ, vlastníka a podobně)
 10. poradenství technicko-stavebního charakteru plného rozsahu
 11. autorizovaný stavební dozor nad prováděním veškerých stavebních prací
 12. přejímání a předávání jednotlivých bytových jednotek
 13. běžná údržba a provoz bytových jednotek
 14. vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu
 15. předkládání roční zprávy o činnosti správce
 16. poradenství, zprostředkování  a aktivní pomoc při přechodu na jiný druh vytápění a ohřevu teplé vody objektu dle technických možností a představ zákazníka především z ekonomických a úsporných důvodů
 17. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

 KONTAKTY - havárie:

(kontakty budou doplněny do smlouvy o správě a údržbě nemovitosti dle smluvních vztahů)