Správa nemovitostí

Komplexní administrativní a stavebně technická správa, poradenská činnost

Rekonstrukce a výstavba

Výstavba a kompletní rekonstrukce bytů a rodinných domů na klíč

Projektové práce

Výstavba a rekonstrukce bytových a rodinných domů, administrativních budov a další

Stavební dozor

Kontrolní technická, ekonomická a poradenská činnost na stavební zakázce

Ceník

Správa nemovitostí

Orientační ceník nabízených služeb:

Na základě dodaných podkladů zákazníkem se vypracuje přesná kalkulace ceny správy uvedené nemovitosti.

 

Tabulka ceníku správy nemovitostí

Bytový dům

do 4 bytových jednotek od 5 do 14 bytových jednotek nad 15 bytových jednotek
Správa a údržba nemovitostí

od 285,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

od 80,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

od 75,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

Možnost kompletního

vedení podvojného účetnictví

dle požadavku zákazníka.

od 55,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

od 15,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

od 15,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

Správa a údržba nemovitostí

včetně

podvojného účetnictví

od 340,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc 

 od 95,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

 od 90,- Kč

za bytovou jednotku a měsíc

 

Ceny ostatních služeb dle předem domluvených smluvních cen se zákazníkem: 

Jedná se například o:

 

Zvýhodněné nabídky:

 

Rekonstrukce a výstavba

Smluvní ceny:

Ceny dodávek a prací budou stanoveny cenovou nabídkovou kalkulací, dle konkrétní stavby, rekonstrukce a podobně, dle platné PD a specifikovaných požadavků investora. Po schválení smluvní ceny investorem bude zhotovena a investorovi předložena k podpisu smlouva o dílo.

Komletní rekonstrukce koupelen - ceny začínající již od 30.000,- Kč dle požadavků investora.

 

Projektové práce a stavební dozor

Smluvní ceny:

Ceny za projektové práce a stavební dozor nad prováděním stavebního díla budou stanoveny cenovou nabídkovou kalkulací, dle konkrétní stavby, rekonstrukce a podobně, dle specifikovaných požadavků investora. Po schválení smluvní ceny investorem bude zhotovena a investorovi předložena k podpisu smlouva o provádění projektových prací nebo stavebního dozoru pro konkrétní stavební dílo.

Orientační cena stavebního dozoru pro výstavbu rodinného domu činí 2% až 5% z rozpočtové ceny díla dle jeho velikosti a délce výstavby.          Komplexní zajištění stavebního povolení pro výstavbu rodinného domu činí 15.000,- Kč.                                                                                                   Komplexní zajištění kolaudačního řízení pro rodinný dům činí 15.000,- Kč.

 

 

Ceny průkazů energetické náročnosti budovy - PENB

 

CENÍK
BYT - majitel            (prodej)         5.500,- Kč
 technická inspekce nemovitosti budovy - technická zpráva (cena pouze s PENB)      + 3.000,- Kč
   
RODINNÝ DŮM       (prodej / pronájem)         6.400,- Kč
 technická inspekce nemovitosti budovy - technická zpráva (cena pouze s PENB)      + 3.000,- Kč
   
BYTOVÝ DŮM / SVJ - (prodej / pronájem)     do 1000m2 podlahové plochy       14.350,- Kč
                                                                               do 2000m2 podlahové plochy       19.050,- Kč
                                                                             nad 2000m2 podlahové plochy       23.450,- Kč
 technická inspekce nemovitosti budovy - technická zpráva (cena pouze s PENB)      + 7.000,- Kč
   
KOMERČNÍ OBJEKT - (prodej / pronájem)     do 1000m2 podlahové plochy      15.750,- Kč
                                                                               do 2000m2 podlahové plochy      21.550,- Kč
                                                                             nad 2000m2 podlahové plochy      25.450,- Kč
 technická inspekce nemovitosti budovy - technická zpráva (cena pouze s PENB)   + 12.000,- Kč